That's no flying saucer! That's my ass!

Ja siis saabus vaikus. Query oli lakanud töötamast. Kostis ainult jahtuva andmebaasimootori tasast naksumist. "Sellega on nüüd siis lõpp," ütles Kernel. "Ma arvan, et homme ei peaks te enam tulema." Vaikselt hakkasid andmed laiali minema. Neid ei olnud enam kellegi jaoks olemas.